Avaimet-käteen kokonaistoimitus

Yhteistyössä kanssamme saat rakennettua yrityksellesi laatu- ja johtamisjärjestelmän. Toimituksemme kattaa järjestelmien rakentamisen kaikki palvelut.

Hyvin koostetulla johtamisjärjestelmällä varmistat yrityksen menestyksekkään ohjaamisen, sekä löydät kulminaatiopisteet toiminnan kehittämistä silmälläpitäen.

Olemme alan johtava uudistettujen ISO-standardien osaaja.

Konsultointi:

Johtamisjärjestelmän kartoitus
Tarvekartoitus
Johtamisen apuvälineet

Laatujärjestelmän rakentaminen:

Suunnittelu
Kehittämisen portaat
Johtamisjärjestelmän kirjoittaminen
Apu sertifiointiin

Järjestelmät:

Rala: laatu, ympäristö, työturvallisuus
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 3834
ISO 13485
ISO 1090
ISO 26000
ISO 27001

ISCC – kestävän bioenergian sertifiointi
EU Green Deal – vihreää kasvua eri toimialoilla

LEAN
Rakentamisen ympäristöjärjestelmät: Green building, Breeam, LEED, PromisE

Valtionhallinnon vaatimat turvallisuusjärjestelmät:

KATAKRI
VAHTI-järjestelmän mukaiset tietoturvallisuuskäytännöt sekä dokumentointi

EU tietoturva-asetus GDPR
• Kartoitus, kirjoitustyö, koulutus, käyttöönotto
• Valmiit dokumenttipaketit

Kauttamme myös yhteiskuntavastuu-kokonaispalvelut:

Yhteiskuntavastuutoimintojen esittely
Yhteiskuntavastuu-ohjelman kirjoittaminen
ISO 26000 sertifiointi + GRI-ohjeistus

Jätä kommentti